Dameklubbens vedtægter

Dameklubben er en klub for alle damer i Kokkedal Golfklub med max HCP 36 og max SPH 41 ved indmeldelse. Hvis ens HCP bliver højere end 36 er man stadigvæk velkommen i Dameklubben, men kan kun tildeles 41 slag.

Der spilles en 18 hullers- og 9 hullersturnering hver tirsdag - med eller uden sponsor.

Vi mødes og spiller for at blive bedre til golf og for at hygge os sammen på kryds og tværs.

Optagelsesbetingelser

Alle kvindelige seniormedlemmer af KG med max. HCP 36 kan blive medlemmer af Dameklubben. Dameklubbens bestyrelse kan til enhver tid ændre på denne handicapbegrænsning. 


Indmeldelse

Ønsker man at blive medlem af Dameklubben, skal man sende en mail til kokdamer2970@gmail.com, hvorefter der bliver tilsendt information. Læs mere her


Kontingent

Kontingentet fastsættes årligt. Der betales fuldt kontingent uanset indmeldelsestidspunkt. Dameklubbens bestyrelse er ansvarlig for regnskabet - dette skal principielt ikke give overskud.


Dameklubbens bestyrelse

Dameklubbens bestyrelse består af en formand, kasserer og et passende antal øvrige medlemmer. Bestyrelsen supplerer og konstituerer sig selv. 


Afvikling af tirsdagsturneringer

Der spilles fra ultimo april til ultimo september. Turneringerne afvikles fortrinsvist tirsdage. Ved turneringer med fælles spisning, kan man senest spille kl. 16.30 for 18-huller og kl. 18 for 9-huller.

Dameklubbens bloktider er kl. 9-11.30 og 15-17. De tider der ikke er booket frigives 2 dage før altså søndag kl. 23.59 til øvrige spillere. Vi SKAL booke tider inden for vores bloktider. Kun hvis alle bloktiderne er opbrugt, er det i orden at booke uden for bloktiderne.

Vi spiller 4-bolde.

For at deltage i turneringerne SKAL 

 

  • Der spilles i vores tildelte bloktider. Man kan undtagelsesvis booke uden for bloktiderne, hvis disse er opbrugt. 

  • Ens markør også være medlem af dameklubben. En undtagelse er invitationsmatcher

  • Man være tilmeldt turneringen i Golfbox. Genvej til Golfbox

  • Man udfylde elektronisk scorekort og Papir scorekort

Når man tilmelder sig turneringen på Golfbox, modtager man et link til elektronisk scorekort på mail og SMS tidligst dagen før.

 

De bloktider der ikke er booket frigives 2 dage før altså søndag kl. 23.59 til øvrige spillere. 
 

Selvom Dameklubben er en underafdeling af KG, der får "tildelt" spilletid om tirsdagen, er banen åben for såvel green-fee spillere som andre medlemmer af KG. Udvis derfor hensyn og fleksibilitet i.h.t. almindelig golfetikette.

Turneringsformer
Turneringerne spilles i henhold til turneringsprogrammet, som udsendes i marts måned. Sideløbende afvikles evt. hulspil, holdturneringer og eclectic. Desuden dystes om Sophie-statuetten og Victoria-statuetten(vandrepokaler). Læs mere her

Regler

Der spilles efter de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med DGU’s godkendelse fastsatte lokale regler. Dameklubbens bestyrelse kan til enhver tid ændre på spilleformer og turneringsafvikling efter forudgående aftale med bestyrelsen for KG. Scorekort fra tællende turneringer indleveres/indtastes til handicapregulering efter DGUs regler. Dresscode (golfbluse eller polo) skal ligeledes overholdes. Læs mere her

Buggykørsel

Buggy kan kun benyttes kun af personer med tilladelse. Altså ikke også af en makker uden tilladelse. Hvis dette sker diskvalificeres personen jfr. DGUs regler.

Sociale medier

Opslag på Dameklubbens Facebookside skal kun vedrøre golfrelevante emner.


Præmier og præmieoverrækkelser

Antallet af præmier afgøres af turneringsledelsen (sponsor bestemmer antallet af præmier i sponsorturneringer).

Hvis Dameklubben er sponsor uddeles 1. præmie gavekort kr. 200,-, 2. præmie gavekort kr. 150,- og 3. præmie 3 bolde med logo i 3 rækker for 18-hullers turnering og 1 præmie gavekort kr. 200,- for gennemgående 9-hullers turnering. Præmierne uddeles i forbindelse med fælles middag.

Ved sponsorturneringer skal en præmietager være personligt til stede ved præmieoverrækkelsen for at få sin præmie. Er dette ikke tilfældet, afgør sponsor alene, om præmien går videre til den næste i rækken eller uddeles som en "klappepræmie". 

Dameklubbens bestyrelse fastsætter før sæsonstart, hvor mange rækker der skal spilles i.

Ved almindelige tirsdagsturneringer fastsætter bestyrelsen endvidere datoerne for præmieoverrækkelserne.

Revideret 7. marts 2022